Real World

Soap Bar Manuka & Rose Geranium

Soap Bar Manuka & Rose Geranium

$24

135gm 5oz Hand soap / 135gm / Brown
Cork Soap Dish Soap dish 80ml Brown

Cork Soap Dish

$14

80ml N/A Soap dish / 80ml / Brown
Hand Wash Manuka & Rose Geranium

Hand Wash Manuka & Rose Geranium

$39

500ml 17oz Hand wash / 500ml / Brown
Soap Bar Kawakawa, Clay & Palmarosa Hand soap 135gm Brown

Soap Bar Kawakawa, Clay & Palmarosa

$24

135gm 5oz Hand soap / 135gm / Brown
Hand Wash Refill Manuka & Rose Geranium Hand Wash Refill 1000ml Brown

Hand Wash Refill Manuka & Rose Geranium

$45

1000ml 34oz Hand Wash Refill / 1000ml / Brown
Hand Wash Refill Harakeke & Blood Orange

Hand Wash Refill Harakeke & Blood Orange

$45

1000ml 34oz Hand Wash Refill / 1000ml / Brown

Real World