Simone Karras

Raku Open Vessel Natural

Raku Open Vessel Natural

$280

26 x 13cm 10 x 5in Vessel / 26 x 13cm / Natural
Ceramic Crate Small

Ceramic Crate Small

$350

13 x 25cm 5 x 10in Crate / 13 x 25cm / White
Ceramic Crate Medium Crate 17 x 27cm White

Ceramic Crate Medium

$500

17 x 27cm 7 x 11in Crate / 17 x 27cm / White
Natural Raku Vessel Large Vessel 34 x 34cm Natural Raku

Natural Raku Vessel Large

$630

34 x 34cm 13 x 13in Vessel / 34 x 34cm / Natural Raku