Stories of Italy

Macchia Bowl Large Yellow & Pink Bowl 30dia x 13cm Yellow & Pink

Macchia Bowl Large Yellow & Pink

$850

30dia x 13cm 12 x 5in Bowl / 30dia x 13cm / Yellow & Pink
Macchia Bowl Large Purple & Blue Bowl 30dia x 13cm Purple & Blue

Macchia Bowl Large Purple & Blue

$850

30dia x 13cm 12 x 5in Bowl / 30dia x 13cm / Purple & Blue
Macchia Olla Vase Vase 30dia x 26cm Yellow & Blue

Macchia Olla Vase

$1,500

30dia x 26cm 12 x 10in Vase / 30dia x 26cm / Yellow & Blue
Macchia Vase Vase 13dia x 15cm Yellow & Pink

Macchia Vase

$324

13dia x 15cm 5 x 6in Vase / 13dia x 15cm / Yellow & Pink
Nougat Bucket Vase Blue

Nougat Bucket Vase Blue

$580

18dia x 16cm 7 x 6in Vase / 18dia x 16cm / Blue